1. časť - 7.12.2020

Online forma ( 2. časť - Máj/Jún 2021 Zámok Pezinok)

Logistic Conference 2020