Odborné konferencie odborne

Hotel Senec, Slnečné jazerá - Sever