Odborné konferencie odborne

Ako vybrať najlepšieho absolventa?

Čo to znamená najlepšieho? Ako ho získať? Ako zmerať a využiť jeho potenciál a talent? Ako udržať absolventov?

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.