Odborné konferencie odborne

Cloud learning – iPad verzus iPhone – ako ich používať v e-lerningových stratégiách

Ako technológia mení spôsob, akým sa učíme pri práci
* Posun k veku spoluúčasti
* Učenie sa stáva službou
* Vytváranie kultúry samo-diagnózy
* IPad verzus iPhone

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.