Odborné konferencie odborne

"Kandidáti verzus zamestnávatelia, kto je Goliáš a kto Dávid?"

Čo si o vás myslia uchádzači? Dá sa to merať? Akú skúsenosť si odnášajú tí, ktorých neprijmete? A tí, ktorým nestihnete odpovedať včas? Ako rýchlo sa táto skúsenosť šíri? Sú to vaši uchádzači, ale možno tiež vaši zákazníci!

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.