Odborné konferencie odborne

„Lumina Learning“ unikátne psychometrické nástroje novej generácie

Case studies:
- to najlepšie z Junga a „Big 5“ v rámci konkrétne špecifikovaných
pracovných kompetencií
- kde a ako využívať nástroje Lumina Learning v rámci vašej organizácie

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.