Odborné konferencie odborne

NeuroLeadership – vedecké fakty v službách umenia moderného Leadershipu

NeuroLeadership vnáša poznatky neurovedy do oblasti rozvoja leadershipu, tréningov manažérov, riadenia zmeny, vzdelávania a koučingu. Napomáha jednotlivcom a organizáciám k naplneniu ich potenciálu prostredníctvom lepšieho pochopenia ako ľudský mozog pracuje na úrovni jednotlivcov, tímov a systémov. Učenie a zmena vyžadujú skôr trvalú pozornosť ako jednorazovú akciu.

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.