Odborné konferencie odborne

Nové trendy v assessment centrách

• Čo sa zmenilo?
• Aké sú nové pravidlá?
• Čo funguje?

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.