Odborné konferencie odborne

Povýšenie ľudí z vnútra spoločnosti – všetko je to o rozvoji ľudí

Zameranie sa na rozvoj Lídrov v rámci jednej spoločnosti prostredníctvom princípu povyšovania z vlastných zdrojov

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.