Odborné konferencie odborne

Prečo a v čom sú HR a interná komunikácia partnermi?

Prečo je interná komunikácia jedným z kľúčových faktorov úspechu firiem? Kde sú prieniky spolupráce medzi HR a internou komunikáciou? Spoločne sa tiež pozrieme na výsledky prieskumu AICO zameraného na zmeranie úrovne internej komunikácie na Slovensku.

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.