Odborné konferencie odborne

Projekt „Sovy a pumy“

Implementácia rozvojového programu pre talentovaných a kľúčových zamestnancov VZP ČR

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.