Odborné konferencie odborne

Sociálne médiá v HR?

Je etické využívať sociálne médiá v HR, do akej miery?

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.