Odborné konferencie odborne

Sociálne učenie - dokonalá búrka v skúsenosti učenia nového milénia

- nové pracovné miesto Ys, Zs a AOs
- rola sociálnych médií: Linkedin, Facebook, Twitter, YouTube,..
- ako sociálne učenie je zmenou v knowledge managemente
- medzinárodná Case study: The Knowledge Pills Methodology

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.