Odborné konferencie odborne

Zapojte všetkých zamestnancov do riadenia HR – využite silu informácií

- Informácie - základ efektívneho HR (marketingu) riadenia
- Informácie jednoducho a pre všetkých - portály
- Komplexnosť informačného systému – informácie z jedného centra
- Personálne procesy
- Cloud – módna záležitosť alebo praktické riešenie

On-line prednáška: 
Účastníci s on-line prístupom, si môžu pozrieť záznam zadaním emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré uviedli v registračnom formulári.